Uppdaterade ordningsregler för kajakrummet

Styrelsen har publicerat uppdaterade ordningsregler för kajakrummet. I de nya ordningsreglerna framgår att det inte är tillåtet att låsa fast föremål i rummets fasta installationer, så som element och liknande.

Styrelsen rekommenderar istället att man hyr ett av de fyra låsbara förråden.

Ordningsreglerna i sin helhet finns här: Kajakrum / K7 (smartbrf.se