Brandsäkerhet

K7s brandsäkerhetsarbete utförs i samarbete med Brandsäkra AB. 

Styrelsen har genomfört åtgärder för att stärka brandskyddet nu och i framtiden, bland annat genom att inspektera allmänna utrymmen samt ta fram ett systematiskt brandskyddsarbete, som förkortas SBA. Det går i korthet ut på att ta fram en plan för att kontrollera och underhålla brandskyddet i fastigheten.  Syftet är att minska risken för att brand inträffar och om olyckan trots allt skulle uppstå även att minska skadorna till följd av brand. 

Styrelsen upprätthåller brandskyddsarbetet genom att utföra regelbundna inspektioner av brandskyddet i fastigheten. I den egna lägenheten ansvarar du själv för brandskyddet. Ta några minuter och läs igenom informationsbladet här nedan, gärna tillsammans med barnen, så att de också vet hur man gör om det börjar brinna. Tillsammans bidrar vi till en brandsäker fastighet så att du och dina grannar är trygga nu och i framtiden.

Bifogade dokument