Försäljning

När du säljer din ägarlägenhet ska samfällighetsföreningens styrelse meddelas om detta. Styrelsens kontaktuppgifter finner du under fliken Medlemmar > Samfällighet K7. 

I brevet ska du ange tillträdande fastighetsägares namn, e-post och telefonnummer, aktuell fastighetsbeteckning, lägenhetsnummer samt tillträdesdag. Om den nya fastighetsägaren inte ska bo i fastigheten ska du också ange postadress, så att avier för samfällighetsföreningens avgifter skickas till rätt ställe.

Vid försäljning är det viktigt att meddela den tillträdande fastighetsägaren om föreningens trivselregler, samt att avgiften till samfällighetsföreningen delvis baseras på faktisk förbrukning av kall- och varmvatten.

Läs mer under avsnittet El, vatten, värme och ventilation