Försäljning, överlåtelse, ägarbyte

När du blivit lagfaren ägare kan du när som helst sälja din ägarlägenhet. 

När du säljer din ägarlägenhet ska samfällighetsföreningens styrelse meddelas om detta, antingen via e-post eller brev:

K7 Liljeholmskajen samfällighetsförening
Sjöviksvägen 87
117 57 Stockholm 


I meddelandet ska du ange 

  • Aktuell fastighetsbeteckning
  • Lägenhetsnummer (det som står ovanför lägenhetsdörren t ex 61401)
  • Tillträdesdag  
  • Tillträdande fastighetsägares   
    • För- och efternamn
    • E-postadress
    • Telefonnummer

Om den nya fastighetsägaren inte ska bo i fastigheten ska du också ange postadress, så att avier för samfällighetsföreningens avgifter skickas till rätt ställe.

Vid försäljning är det viktigt att meddela den tillträdande fastighetsägaren om föreningens trivselregler, samt att avgiften till samfällighetsföreningen delvis baseras på faktisk förbrukning av kall- och varmvatten.

Läs mer under avsnittet El, vatten, värme och ventilation