Trivselregler och gemensamma ytor

Ett omfattande arbete är nedlagt på att ge området en enhetlig och trevlig karaktär. Alla boende kan hjälpas åt för att bevara trivseln och exteriören.

Tänk på dina grannar

Hänsyn behövs i ett bostadsområde där många ska leva och samsas. Dämpa därför ljudet från exempelvis TV och radio framförallt tidigt på morgonen, sent på kvällen och under natten. Tänk också på grannarna om du har gäster hemma eller spelar instrument.

Säkerhet

För allas säkerhet och för att inga obehöriga ska ta sig in i huset ber vi alla att dubbelkolla att entrédörrar och dörr till miljörum stängs ordentligt efter er när ni går in eller ut. Ta gärna bort grus, is eller snö som kan hindra dörrar från att stängas eller felanmäl till JM om det behövs.

Trapphus

Parkera inte barnvagnar eller cyklar i trapphuset eftersom detta kan försvåra utrymning och förhindra framkomlighet. Det finns förvaringsutrymme för rullstolar och barnvagnar i anslutning till varje trapphus. Cykelförråd finns på källarplan.

Om du märker att någon ligger och sover i trapphuset kan du antingen be hen att lämna fastigheten frivilligt eller ringa polisen (114 14). De kommer att hjälpa personen till rätt instans, exempelvis härbärge om personen vill ha hjälp med detta. Vi kan inte låta personer sova eller uppehålla sig i våra trapphus av säkerhets- och trygghetsskäl.

Balkong och uteplats

För att göra balkongen eller terrassen lite extra trevlig är det många som vill sätta upp en markis. Tänk på att markiserna endast kan fästas där det är förberett för detta. Det krävs beslut från styrelsen innan markiser sätts upp.

För att glasa in en balkong eller uteplats krävs styrelsens godkännande samt bygglov.

Vill du sätta upp blomlådor gör du det på insidan av balkongen. Vädra kläder eller hänga tvätt kan man göra på balkongen, men inte piska eller skaka mattor då dammet kan flyga in i någon annans lägenhet. 

Många människor är allergiker eller astmatiker och får kraftiga besvär av rök. Undvik därför att röka på din balkong eller uteplats eftersom röken kan sugas in i grannarnas lägenheter.

Vill du grilla på balkongen? Läs detta först: Grill på balkong

För att minska risken för fuktangrepp på fasaden är det viktigt att snöröja på balkongen eller terrassen närmast fasaden. Detta gäller speciellt för Dig som har balkong eller terrass utan tak. Tänk på att du som fastighetsägare har ett fastighetsansvar mot angränsande fastigheter. Detta gäller även marken, balkongen, terrassen och uteplatsen på gårdsbjälklag, om sådan ingår i fastigheten.  

Mata inte fåglar! Tänk på att inte lägga ut mat till fåglar på balkongen eller fönsterblecket. Fåglarna är vackra att se på, men tyvärr skräpar de ner en hel del. De tappar även mat, som sedan lockar råttor och möss till huset.

Innergården

Gården ska vara en trevlig och trygg plats för barn och vuxna som vistas där. Alla boenden i K7 är välkomna att använda uteplatsen men kom ihåg att städa undan efter er. 

  • Egna saker som tas med till gården tas tillbaka samma dag. Självklart kan man flytta runt möblerna men när man lämnar gården ska de ställas tillbaka.
  • Grillning är tillåten men det är inte tillåtet att lämna grillar obevakade. Grillning med engångsgrill får ej ske direkt mot borden eller trätrallen på grund av brandrisken.
  • Rökning är inte tillåten i gemensamma utrymmen. Det är absolut inte tillåtet att lämna fimpar på gården eller vid ytterportarna.
  • Cyklar ska parkeras i avsedda cykelställ och inte på våra gräsmattor eller fästas i staketen.
  • Visa hänsyn mot grannar vad gäller buller och störande ljud. Tänk på detta när du vistas på innergården då ljud lätt ekar mellan väggarna.
  • Om du planerar en större fest eller andra trevligheter, meddela gärna dina grannar i förväg.

Planteringsytor, träd och växter

För det allmänna intrycket av området, är det viktigt att planteringsytorna alltid ser välvårdade ut. Föreningen ansvarar för gödsling och ogräsbekämpning, samt att vissna växtdelar tas bort och att döda och sjuka träd och buskar byts ut. Även ytor täckta av grus måste hållas efter regel­bundet så att gruset inte sprids till angränsande ytor.

Utvändiga vatten- och avloppsanläggningar

Dagvattenledningar och brunnar kontrolleras av föreningen. Vatten- och spillvattenledningar kräver normalt ingen skötsel, men en årlig kontroll av brunnslock är lämpligt. 

Snöröjning och sandning

Innergården ingår i Lagringen ga:3 och samfällighetsföreningen ansvarar för att gemensamma gångytor där snöröjs.

Önologgatan ingår i Lagringen ga:2 och förvaltas tillsammans med Brf Kajplats 6.

Övriga gator och ytor kring kvarteret är kommunala och Stockholm Stad ansvarar för snöröjningen där.