Parkering på Önologgatan

Önologgatan förvaltas av Önologgatans Samfällighetsförening. 

Parkering på Önologgatan är tillåten mellan pilarna och mot betald parkeringsavgift genom användandet av appen Apcoaflow eller Easypark. Avgiften framgår i respektive app. Längst ner på gatan, utanför port nr 1 (Önologgatan 1) finns en skylt ”Lastplats” där 1 st bil, i samband med lastning, avgiftsfritt kan stå till höger om skylten och maximalt 20 min. Europark ansvarar, på uppdrag av Önologgatans Samfällighetsförening, för bevakningen.