​Förbättrat uppringningssystem på porttelefonerna

Styrelsen har tagit fram en lösning på problemen med sökfunktionen på porttelefonerna. I tillägg till befintliga sökvägar (bokstavssök & att stega sig genom listan) finns nu möjlighet att lägga in ett telefonnummer kopplat till lägenhetsnumret. Besökaren kan då knappa in lägenhetsnumret följt av ringklockan på porttelefonen i stället för att leta fram eller bokstavera rätt namn.

Det är frivilligt att koppla sitt lägenhetsnummer, och lägenhetsnumret kan endast kopplas till ett telefonnummer.

Initialt är det kostnadsfritt att lägga in lägenhetsnumret. Att i framtiden byta telefonnummer kostar som namn- och telefonnummerändringar generellt - 500 kr (inklusive moms) per ärende, oavsett om det handlar om en eller flera ändringar per lägenhet och tillfälle. Kostnaden läggs på månadsavin från MBF.

Om du vill ha ditt lägenhetsnummer inlagt, vänligen mejla lägenhetsnummer och telefonnummer till styrelsen@k7liljeholmskajen.se.