Nytt TV/Bredbandsavtal med Telia - uppdaterad 2023-10-07

Vi har nöjet att meddela att ett gruppavtal som löper på fem år har slutits med Telia. Avtalet kommer att träda ikraft under januari 2024 och omfattar bredband 1000/1000 Mb/s och kanalpaketet TV-Lagom, till en kostnad av 249 kr/månad.

Preliminärt startdatum är satt till 16/1 och ett par veckor innan dess kommer exakt datum att ges. Information om detta och annat som berör avtalet kommer i första hand att läggas ut på föreningens webbplats/hemsida, på informationstavlan i entrén men också som e-post till de som vi har adresser till från sommarens enkätundersökning och efterföljande sammanställning av inkomna avtal. Vi saknar för närvarande några adresser och ber dig som inte fått det härdokumentet via e-post skicka ett meddelande till adressen nedan med ditt namn ochlägenhetsnummer.

Det signerade avtalet läggs i er ordinarie postlåda i trapphuset eller skickas via brev till den som bifogat adresserat returkuvert. I skrivande stund har totalt 128 fastighetsägare anslutit sig till avtalet och de som valt att stå utanför har möjlighet att ansluta vid ett senare tillfälle. Viktig information om gruppavtalet finner du på föreningens hemsida, https://k7liljeholmskajen.se.

Övergång till gruppavtalet för den som har Telia

Om du har Telia-tjänster idag behöver du inte göra något inför omläggningen till gruppavtalet och på Mitt Telia kommer du kunna administrera och följa förändringen.

Har du fått en faktura för en längre period, exempelvis hela januari månad, och gruppavtalet kommer igång 16/1, kommer du få en korrigering per automatik på din nästkommande faktura för perioden 16/1-31/1. Vid frågor kontakta Telias kundtjänst på 020-20 20 70 alternativt 90 200.

Övergång till gruppavtalet för den som har annan leverantör

Om du har en annan tjänsteleverantör än Telia behöver du avsluta ditt abonnemang till leveransdatumet som aviseras senare samt aktivera de kollektiva tjänsterna, gruppavtalet, via www.telia.se/aktivera. Kontakta din nuvarande leverantör och ta reda på hur du ska göra inför skiftet för att undvika avbrott vid övergången.

Övrigt

Utöver avtalets TV-lagom har man möjlighet att sluta avtal med valfri leverantör för ett utökat kanalutbud. Om du redan har Telia och ett större utbud, utöver avtalets, får du betala extra för den delen.

Vid frågor kontakta Telias kundtjänst på 020-20 20 70 alternativt 90 200.

Viktig information om gruppavtalet hittar du på hemsidan, https://k7liljeholmskajen.se.

Frågor till styrelsen angående gruppavtalet skickar du till bredband@k7liljeholmskajen.se