Nya regler kring användning av matavfallskvarnar gäller från januari 2024

Från januari 2024 blir det inte längre tillåtet att sortera matavfall med hjälp av matavfallskvarn som går direkt till avloppet. Styrelsen har sökt dispens från de nya kraven, men fått avslag.

Från och med 1/1 2024 kommer det därför finnas möjlighet att slänga matavfall i bruna sopkärl i avfallsrummen.

K7s bostäder utrustades vid byggnation med matavfallskvarnar. I dagsläget, finns det inte något krav på att kvarnen måste avinstalleras. Den som av platsskäl, eller av andra anledningar, vill montera bort sin kvarn rekommenderas att kontakta en lämplig VVS-firma.

Eventuella frågor besvaras gärna av styrelsen via e-post till styrelsen@k7liljeholmskajen.se