Ny styrelse i K7s samfällighetsförening

Den 22 maj hölls föreningsstämma i K7s samfällighetsförening och en ny styrelse valdes i enlighet med stadgarna. Styrelsen består nu av 9 fastighetsägare i samfällighetsföreningen, varav 5 ledamöter och 4 suppleanter.

Den nya styrelsen tackar den avgångna för ett bra jobb, och ser fram emot att tillsammans med boende och fastighetsägare fortsätta utveckla K7.

Styrelsen nås via e-post styrelsen@k7liljeholmskajen.se eller vanlig post. Styrelsens postfack finns på Sjöviksvägen 87.

Mer information om K7s styrelse: Styrelsen

Justerat protokoll och andra stämmohandlingar: Föreningsstämma