Kallelse till föreningsstämma 2023 för fastighetsägare i K7

Välkommen till årsstämma för K7 Liljeholmskajen samfällighetsförening. Formell kallelse till föreningsstämma 2023 har skickats med post till samtliga fastighetsägare. Tyvärr missades en sida i motion 5 och 6. Nu finns allt komplett underlag samlat på webben, dvs dagordning, motioner, fullmaktsblankett, valberedningens förslag, årsredovisning för 2022, budget och debiteringslängd för 2023. Läs mer här