Kallelse till föreningsstämma 2023 för andelsägarna i Önologgatans SFF

Välkommen till årsstämma för Önologgatans samfällighetsförening. Kallelse är utskickad med post till berörda andelsägare, dvs ägare till bostäder med adress på Önologgatan 1, 2, 3 och 4 (fastigheterna Lagringen 2 till 136). Läs mer här

TID: Torsdagen den 25 maj 2023
PLATS: Lustigkulla konferens, Liljeholmsvägen 18