Hantering av matavfall

Från den 1 januari 2024 gäller nya regler kring matavfallshantering. Våra nya matavfallskärl har idag levererats till våra miljörum.

Varje hushåll får ett startkit med kärl, påsar, informationsblad och skruvar. Dessa startkit finns tillgängliga i varje trapphus.