Föreningsstämma Önologgatan SFF 2024 – förhandsinformation

Önologgatans samfällighetsförening är en vägförening för fastigheter på adressen Önologggatan. Läs mer om Önologgatans samfällighetsförening

Samfällighetenordinarie föreningsstämma är planerad att hållas

Tid: 16 april 2024, Kl 18

Plats: Föreningslokalen, Önologgatan 1, våningsplan 23.

Kallelse med dagordning skickas i första hand ut via e-post.

Eventuella motioner från medlemmar ska, i enlighet med gällande stadgar, vara inlämnade senast innan februari månads utgång. Dessa kan mailas till styrelsens ordförande Mats Jonsson: mats.p.jonsson.mpj@gmail.com eller alternativt läggas i postbox 116 05, Önologgatan 1.