Föreningsstämma 2024 för fastighetsägare i K7

Föreningsstämman för K7 Liljeholmskajen samfällighetsförening är planerad!

Tid: 18 april kl 19:00

Plats: Lustigkulla Konferens

Kallelse med dagordning skickas i första hand ut via e-post. Samtliga handlingar inför föreningsstämman finns tillgängliga på Föreningsstämma K7