Blåljuskod för räddningstjänst har införts i K7 fastigheter

För att underlätta tillträdet till våra fastigheter för polis, ambulans och räddningstjänst har en så kallad blåljuskod införts. Det är en kod som polisens regionledningscentral har tillgång till.

När blåljuspersonal behöver komma in i våra fastigheter kontaktar de regionledningscentralen och då erhåller de koden.

Det betyder också att blåljuspersonal på ett enkelt sätt har tillträde till fastigheten vid akuta ärenden. Koden ändras inte, gäller dygnet runt och är hemlig. Det är enbart polis, räddningstjänst och ambulanspersonal som har tillgång till koden.

Vi i föreningen som ringer polis, ambulans eller räddningstjänst meddelar att en blåljuskod finns. Det betyder att vi inte behöver bry oss om att passa telefonen för att underlätta tillträde till porten.

För att ytterligare underlätta för oss i föreningen och blåljuspersonal finns det numera en dekal i varje port som informerar om att en blåljuskod finns. Den ger viktig information till blåljuspersonal vid en akut utryckning.


Om dekalen inte finns i porten, vänligen informera styrelsen styrelsen@k7liljeholmskajen.se


Vänligen,

K7 Styrelsen