Ändrade öppettider för våra miljörum 2024-06-01

För att öka tryggheten och minimera att det slängs grovsopor så kommer miljörummen på Önologgatan 3 och Sjöviksvägen 87 stängas nattetid från och med den 1:a juni. Varken nyckel eller blipp kommer att kunna användas.

Öppet för att slänga avfall är numera 06:00 till 22:00


Tänk på miljön och minimera våra gemensamma kostnader genom att slänga sorterat avfall i avsedd behållare

Changed opening hours for our garbage rooms

In order to increase security and minimize the throwing away of bulky waste, the environmental(garbage) rooms at Önologgatan 3 and Sjöviksvägen 87 will be closed at night the 1:st of June. Neither key nor key tag will be able to be used.

Open for throwing away waste is now 06:00 to 22:00


Please take care about our environment and minimize our joint costs by throwing away sorted waste in the designated container